Zwrot do nadawcy - co z afrykańskim rynkiem second-hand?

2024-06-11
# prasówka# second hand# upcycling# moda# Afryka Zwrot do nadawcy - co z afrykańskim rynkiem second-hand? - zdjęcie Afrykańska gospodarka, mówiąc bardzo ogólnie, naznaczona spuścizną kolonializmu i wielu późniejszych zawirowań, to skomplikowany twór. Jednym z elementów tej układanki jest handel odzieżą używaną, który z jednej strony stanowi dla gospodarki siłę napędową, ale z drugiej ogranicza rozwój lokalnej produkcji odzieży. I tu wkracza upcycling, cały na biało!

Odzież używana z krajów Globalnej Północy od dawna zalewa Afrykę. Jak to często bywa, skądinąd słuszna idea przepoczwarzyła się w tym przypadku w kolejny światowy problem: z koncepcji redystrybucji dóbr powstał z czasem kanał którym spływają do wielu krajów Afryki odpady tekstylne, które w wielu przypadkach trafiają od razu na wielkie wysypiska śmieci. Ciekawą reakcją rynku jest powstawanie marek, zajmujących się przerabianiem i odnawianiem nadających się do tego ubrań i wysyłanie ich z powrotem na Północ. Czy to wystarczy? Oby jak najwięcej takich inicjatyw!

oryginał na corporateknights.com: These designers are making the most of Africa’s fast fashion waste crisis

wersja przetłumaczona automatycznie: Ci projektanci maksymalnie wykorzystują kryzys związany z marnotrawstwem szybkiej mody w Afryce