Drogi Odwiedzający,

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział/a, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my: Stowarzyszenie MANUO, ul. Górska 19 m 4, 00-740 Warszawa, NIP 5213857655, e-mail: [email protected]

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadań publicznych oraz realizowanych w interesie publicznym.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak obowiązki sprawozdawcze i kontrolne ze strony grantodawcy.
Partnerzy

Odbiorcą Twoich danych osobowych związanych z uczestnictwem w realizowanych przez nas projektach będą podmioty grantodawcze oraz podmioty  obsługujące Stowarzyszenie od strony informatycznej.

W związku z koniecznością raportowania rocznego oraz weryfikacji działalności społeczno-kulturalnej Stowarzyszenia prawo wglądu do danych ma również Miasto Stołeczne Warszawa, w tym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami i Urząd Dzielnicy Mokotów.

Nie przekazujemy podmiotom trzecim twoich danych kontaktowych.

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za:

 • obsługę informatyczną Stowarzyszenia,
 • obsługę księgową Stowarzyszenia (dotyczy to danych osób wspierających nas darowiznami).

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji projektów/wydarzeń). Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Odbiorcą zdjęć z Twoim wizerunkiem będą podmioty grantodawcze, Urząd Miasta st. Warszawy i Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami oraz partnerzy poszczególnych wydarzeń i projektów, jak również osoby odwiedzające Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej.

Inni odbiorcy

Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać dane osobowe konkretnego Użytkownika uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.

Twoje prawa

W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z administratorem. Pisz na [email protected]. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.

Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z administratorem, pisząc na [email protected].

Jeżeli jesteś:

1. JEŻELI JESTEŚ ODBIORCĄ DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA

Jakie dane zbieramy?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie podczas zapisu na wydarzenia, realizowane przez Stowarzyszenie:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • ulica na jakiej mieszkasz (bez numeru bloku i mieszkania),
 • twoje zainteresowania, preferencje co do działań, w których chciałbyś uczestniczyć.

Przetwarzamy również zdjęcia z Twoim wizerunkiem, robione podczas spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie. Podczas wydarzenia będziemy prosić Cię o podpisanie zgody na wykorzystanie zdjęć z Twoim wizerunkiem.

Przetwarzamy również Wytwory (np. prace plastyczne, zdjęcia) wykonane podczas zajęć, albo w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów/konkursów.

Po co je zbieramy?

Podczas zapisu na warsztaty/zgłoszenia do udziału w projekcie, zbieramy dane przede wszystkim:

 • aby ze względów statystycznych wiedzieć, w której części Sielc mieszkasz,
 • aby ze względów statystycznych wiedzieć, ile osób planuje/bierze udział w wydarzeniu,
 • aby mieć kontakt do ciebie w razie gdyby wydarzenie zostało odwołane/przełożone,
 • aby potwierdzić twój udział w wydarzeniu,
 • w celu bezpośredniego skontaktowania się z tobą w innych kwestiach związanych z uczestnictwem w realizowanych wspólnie projektach,
 • aby skontaktować się z tobą w celu zaproszenia cię na kolejne spotkania podobnego typu (newsletter).

Musimy również dokumentować realizowane wydarzenia oraz ich efekty w celach promocyjnych:

 • prezentowania tego, czym zajmuje się Stowarzyszenie i SDPT,
 • zwiększenia zasięgu
 • pozyskania nowych odbiorców.

W związku z tym zdjęcia z Twoim wizerunkiem, wykonywane podczas organizowanych z naszym udziałem wydarzeń oraz zdjęcia przedstawiające Twoje wytwory, wykonane podczas zajęć, albo w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów/konkursów, wykorzystujemy przez umieszczanie ich w relacjach z wydarzeń na administrowanych przez nas kontach w serwisach społecznościowych oraz stronach www:

 • profilu Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej na Fb
 • profilu grupy Sąsiedzi Sielce na Fb
 • profilu Stowarzyszenia Manuo na Fb
 • na profilu FB konkretnego wydarzenia/projektu realizowanego przez Manuo,
 • na stronie www Stowarzyszenia Manuo

Publikujemy je również na stronach www oraz profilach społecznościowych partnerów Manuo i SDPT.

Zdjęcia z Twoim wizerunkiem oraz przedstawiające Twoje Wytwory mogą również zostać upublicznione poprzez zaprezentowanie ich:

 • w galerii w siedzibie SDPT (w postaci wywołanych zdjęć),
 • na wystawie plenerowej (w postaci wywołanych zdjęć),
 • w prezentacjach multimedialnych, promujących Stowarzyszenie, SDPT lub konkretny projekt/działanie realizowane przez Stowarzyszenie.

Niektóre prace wykonane podczas warsztatów i w ramach otwartej pracowni również będą fizycznie wyeksponowane w przestrzeni Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej albo w postaci wystawy plenerowej.

Musimy również dokumentować realizowane wydarzenia w związku z obowiązkiem składania raportów przedstawicielom instytucji, z którymi współpracujemy, i od których pozyskujemy fundusze na działania.

Przez jaki okres przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia projektu, w którym bierzesz udział, chyba że w konkretnej deklaracji zawarta jest inna, wyszczególniona data oznaczająca moment, do którego pobrane dane będą gromadzone.

W przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie – do czasu wycofania tejże zgody. (np. newsletter).

Zdjęcia z Twoim wizerunkiem oraz przedstawiające Twoje wytwory, a także same Wytwory mogą być przechowywane w archiwum Stowarzyszenia do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

2. JEŻELI UBIEGASZ SIĘ O BYCIE CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA ALBO JESTEŚ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA

Jakie dane zbieramy?

Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz kontaktowe, podane przez Ciebie w deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania
 • twoje umiejętności, zainteresowania, preferencje co do działań, w których chciałbyś uczestniczyć.

Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia, przetwarzamy również Twoje wytwory (np. prace plastyczne, zdjęcia) wykonane podczas zajęć, albo w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów/konkursów.

Podpisując deklarację członkowską prosimy cię o podpisanie zgody na wykorzystanie zdjęć z Twoim wizerunkiem, robionych podczas spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie oraz zdjęć przedstawiających Twoje wytwory, wykonane podczas warsztatów/projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, a także wykorzystanie samych wytworów, powstałych podczas warsztatów/projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Po co je zbieramy?

Jeżeli ubiegasz się o członkostwo w Stowarzyszeniu, zbieramy dane, ponieważ są one nam niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Jeśli jesteś członkiem Stowarzyszenia, zbieramy dane przede wszystkim w celach identyfikacyjnych oraz kontaktowych.

Musimy również dokumentować realizowane wydarzenia oraz ich efekty w celach promocyjnych:

 • prezentowania tego, czym zajmuje się Stowarzyszenie i SDPT,
 • zwiększenia zasięgu
 • pozyskania nowych odbiorców.

W związku z tym zdjęcia z Twoim wizerunkiem, wykonywane podczas organizowanych z naszym udziałem wydarzeń oraz zdjęcia przedstawiające Twoje wytwory, wykonane podczas zajęć, albo w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów/konkursów, wykorzystujemy przez umieszczanie ich w relacjach z wydarzeń na administrowanych przez nas kontach w serwisach społecznościowych oraz stronach www:

 • profilu Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej na Fb
 • profilu grupy Sąsiedzi Sielce na Fb
 • profilu Stowarzyszenia Manuo na Fb
 • na profilu FB konkretnego wydarzenia/projektu realizowanego przez Manuo,
 • na stronie www Stowarzyszenia Manuo

Publikujemy je również na stronach www oraz profilach społecznościowych partnerów Manuo i SDPT.

Zdjęcia z Twoim wizerunkiem oraz przedstawiające Twoje Wytwory mogą również zostać upublicznione poprzez zaprezentowanie ich:

 • w galerii w siedzibie SDPT (w postaci wywołanych zdjęć),
 • na wystawie plenerowej (w postaci wywołanych zdjęć),
 • w prezentacjach multimedialnych, promujących Stowarzyszenie, SDPT lub konkretny projekt/działanie realizowane przez Stowarzyszenie.

Niektóre prace wykonane podczas warsztatów i w ramach otwartej pracowni również będą fizycznie wyeksponowane w przestrzeni Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej albo w postaci wystawy plenerowej.

Musimy również dokumentować realizowane wydarzenia w związku z obowiązkiem składania raportów przedstawicielom instytucji, z którymi współpracujemy, i od których pozyskujemy fundusze na działania.

Przez jaki okres przechowywane?

Jeżeli ubiegasz się o członkostwo w Stowarzyszeniu, Twoje dane są przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia, Twoje dane osobowe i kontaktowe będą przechowywane przez cały okres bycia członkiem Stowarzyszenia. Dane te mogą być również przechowywane w naszym archiwum do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest

wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie – do czasu wycofania tejże zgody.

Zdjęcia z Twoim wizerunkiem oraz przedstawiające Twoje wytwory, a także same Wytwory mogą być przechowywane w archiwum Stowarzyszenia do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

3. JEŻELI STARASZ SIĘ BYĆ NASZYM WOLONTARIUSZEM LUB JESTEŚ WOLONTARIUSZEM

Jakie dane zbieramy?

Przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w umowie wolontariackiej zawartej ze Stowarzyszeniem:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • twoje umiejętności, zainteresowania, preferencje co do działań, w których chciałbyś uczestniczyć.

Jeżeli jesteś naszym Wolontariuszem, przetwarzamy również Twoje wytwory (np. prace plastyczne, zdjęcia) wykonane podczas zajęć, albo w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów/konkursów.

Podpisując umowę wolontariacką poprosimy cię o wyrażenie zgody na wykorzystanie zdjęć z twoim wizerunkiem, robionych podczas spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie oraz zdjęć przedstawiających Twoje wytwory, wykonane podczas warsztatów/projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, a także wykorzystanie samych wytworów, powstałych podczas warsztatów/projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Po co je zbieramy?

Jeżeli ubiegasz się o bycie naszym wolontariuszem, zbieramy Twoje dane osobowe oraz kontaktowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeżeli nie uda nam się tym razem nawiązać współpracy, chcielibyśmy mieć z Tobą kontakt w przyszłości, na wypadek, gdyby pojawił się projekt odpowiadający Twoim kwalifikacjom albo zainteresowaniom.

Jeżeli jesteś naszym wolontariuszem, zbieramy dane osobowe w celu podpisania z tobą umowy wolontariackiej i  prawidłowego jej wykonania oraz dane kontaktowe w celu skontaktowania się z Tobą w sprawach związanych z twoimi obowiązkami w Stowarzyszeniu.

Twoje doświadczenie i zainteresowania potrzebne nam są w procesie rekrutacji w celu  sprawdzenia, czy odpowiadają one potrzebom Stowarzyszenia, a także zidentyfikowania zadań, które możemy ci powierzyć już jako wolontariuszowi, tak aby odpowiadały twoim kwalifikacjom oraz kierunkowi, w którym chcesz się u nas rozwijać.

Musimy również dokumentować realizowane wydarzenia oraz ich efekty w celach promocyjnych:

 • prezentowania tego, czym zajmuje się Stowarzyszenie i SDPT,
 • zwiększenia zasięgu
 • pozyskania nowych odbiorców.

W związku z tym zdjęcia z Twoim wizerunkiem, wykonywane podczas organizowanych z naszym udziałem wydarzeń oraz zdjęcia przedstawiające Twoje wytwory, wykonane podczas zajęć, albo w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów/konkursów, wykorzystujemy przez umieszczanie ich w relacjach z wydarzeń na administrowanych przez nas kontach w serwisach społecznościowych oraz stronach www:

 • profilu Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej na Fb
 • profilu grupy Sąsiedzi Sielce na Fb
 • profilu Stowarzyszenia Manuo na Fb
 • na profilu FB konkretnego wydarzenia/projektu realizowanego przez Manuo,
 • na stronie www Stowarzyszenia Manuo

Publikujemy je również na stronach www oraz profilach społecznościowych partnerów Manuo i SDPT.

Zdjęcia z Twoim wizerunkiem oraz przedstawiające Twoje Wytwory mogą również zostać upublicznione poprzez zaprezentowanie ich:

 • w galerii w siedzibie SDPT (w postaci wywołanych zdjęć),
 • na wystawie plenerowej (w postaci wywołanych zdjęć),
 • w prezentacjach multimedialnych, promujących Stowarzyszenie, SDPT lub konkretny projekt/działanie realizowane przez Stowarzyszenie.

Niektóre prace wykonane podczas warsztatów i w ramach otwartej pracowni również będą fizycznie wyeksponowane w przestrzeni Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej albo w postaci wystawy plenerowej.

Musimy również dokumentować realizowane wydarzenia w związku z obowiązkiem składania raportów przedstawicielom instytucji, z którymi współpracujemy, i od których pozyskujemy fundusze na działania.

Przez jaki okres przechowywane?

Jeżeli ubiegasz się o bycie naszym wolontariuszem, Twoje dane osobowe i kontaktowe przechowywać będziemy do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. Będziemy przechowywać je również w naszym archiwum do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe i kontaktowe będą przechowywane przez cały okres działania w Stowarzyszeniu jako wolontariusz. Dane te mogą być również przechowywane w naszym archiwum do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania

W przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest

wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie – do czasu wycofania tejże zgody.

Zdjęcia z Twoim wizerunkiem oraz przedstawiające Twoje wytwory, a także same Wytwory mogą być przechowywane w archiwum Stowarzyszenia do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

4. JEŻELI JESTEŚ DARCZYŃCĄ

Jakie dane zbieramy?

Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz kontaktowe, zbierane na podstawie danych z przelewów bankowych oraz podane w formularzu wpłaty na stronie polakpotrafi.pl:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj)
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • nr konta bankowego
Po co je zbieramy?

Wasze dane zbieramy po to, aby:

 • procedować Wasze darowizny finansowe za pośrednictwem strony polakpotrafi.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, poleceń zapłaty,
 • obsługiwać przekazywane przez Was darowizny rzeczowe oraz usługi,
 • dziękować Wam za okazane wsparcie,
 • kontaktować się z Wami w preferowany przez Was sposób m.in. aby:
  • raportować Wam działania, które realizujemy dzięki Waszemu wsparciu,
  • informować Was o bieżących potrzebach Stowarzyszenia oraz zachęcać do włączenia się do pomocy poprzez wsparcie finansowe, materialne, usługowe oraz aktywistyczne,
 • móc przechowywać historię Waszego wsparcia i naszej relacji z Wami,
 • zapraszać Was na organizowane przez nas wydarzenia,
 • wypełniać prawne zobowiązania, w tym księgowe i podatkowe.

Chcemy również dziękować Wam za wsparcie. W związku z tym Twoje imię i nazwisko/nazwa firmy może pojawić się w dedykowanym do tego miejscu w przestrzeni Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej oraz zostać umieszczona na administrowanych przez nas kontach w serwisach społecznościowych oraz stronach www, w zaakceptowanym przez Was kształcie oraz według ustalonych wcześniej z wami zasad:

 • profilu Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej na Fb
 • profilu grupy Sąsiedzi Sielce na Fb
 • profilu Stowarzyszenia Manuo na Fb
 • profilu FB konkretnego wydarzenia/projektu realizowanego przez Manuo,
 • stronie www Stowarzyszenia Manuo

Musimy również dokumentować realizowane wydarzenia w związku z obowiązkiem składania raportów finansowych przedstawicielom instytucji, z którymi współpracujemy.

Przez jaki okres przechowywane?

Jeżeli przekazując nam darowiznę nie wyraziliście zgody na przesyłanie Wam przez nas korespondencji, Wasze dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do wypełnienia przez nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym ordynacji podatkowej.

Jeżeli wyraziliście zgodę na przesyłanie Wam przez nas korespondencji, Wasze dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Was takiej zgody lub do czasu zgłoszenia przez Was sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Waszych danych.

Inni odbiorcy danych

Jeżeli przekazujesz nam darowiznę za pośrednictwem portalu crowdfundingowego polakpotrafi.pl, to jest to możliwe  dzięki współpracy z operatorem płatności Przelewy24, PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, REGON: 301345068. Dzięki niej możecie przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W celu procedowania darowizny za pośrednictwem tego operatora, nasze Stowarzyszenie  przekazuje Wasze dane osobowe do serwisu Przelewy24. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Waszych danych przez tego administratora, zapoznajcie się z informacją na stronie: https://www.przelewy24.pl/qa. Wasze dane są wykorzystywane wyłącznie do działań niezbędnych z punktu widzenia procesu płatności elektronicznej.